Persondatapolitik

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan LAURITZshop A/S indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Lauritzshop.com.

LAURITZshop er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos LAURITZshop skal ske via de kontaktoplysninger, der er anført under punkt 6.

Cookies

I almindelighed kan du søge anonymt på Lauritzshop.com. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi imidlertid automatisk oplysninger om dig ved hjælp af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilken type browser du bruger og hvilke sider og funktioner du besøger, fx om, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden.

Vi placerer primært cookies på din computer for at kunne føre statistik over brugen af hjemmesiden. De oplysninger, vi får, er for eksempel browsertyper, sete sider og klik på links. Vi bruger oplysningerne til at danne os et samlet overblik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Den statistik, vi får ved hjælp af cookies, bruger vi til at forbedre hjemmesiden.

Derudover bruger vi cookies, så det fx er muligt at dele begivenheder fra vores kalender på Facebook. På samme måde bruger vi cookies til at holde styr på, hvorvidt du er logget ind på sider, som er beskyttet af et login.

Vi gør dette med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring. Vi gør også brug af tredjeparts cookies, som er cookies, der placeres af andre end os. Det kan fx være firmaer, som hjælper os med at måle, analysere og målrette vores ydelser, annoncer og indhold.

 

Vi benytter cookies til følgende formål:

•   Styring af generel teknisk funktionalitet på hjemmesiden.

•   Trafikmåling via Google Analytics.

•   Afvikling af annoncer fra forskellige annoncenetværk.

•   Målrettet visning af de annoncer, vi formoder, er mest interessante for dig baseret på din adfærd.

Nogle cookies gemmes, indtil du lukker din browser ned, mens andre gemmes i længere tid. Ønsker du at begrænse, hvilke cookies vi sætter, kan du i de fleste browsere ændre indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

Du kan godt undgå cookies.
Første gang du logger ind på vores site mødes du af vores Cookiefeature. Her har du mulighed for at acceptere cookies eller afvise brug af alle ikke nødvendige cookies.

Det er også muligt at fjerne eksisterende cookies fra din computer.

Hvordan du kan undgå cookies afhænger af, hvilken browser du bruger. Herunder kan du finde links til vejledninger for, hvordan du fjerner og blokerer cookies i en række forskellige browsere:

•    Googles vejledning til hvordan man fjerner cookies i de mest anvendte browser
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Firefox
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Google Chrome
•    Vejledning til hvordan man fjerner og blokerer cookies i Internet Explorer 7, 8 og 9


Persondata
Alle persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe varer på Lauritzshop.com samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Desuden anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du aktivt har accepteret dette.

 

Vi anvender derudover dine personoplysninger for at kunne eller levere dine varer. Vi deler i den forbindelse relevante personoplysninger med de transportfirmaer og leverandører, som vi samarbejder med. Transportfirmaerne og leverandørerne benytter alene dine oplysninger til at fuldføre de aftaler, du har indgået med dem og os.

Transportfirmaerne og leverandørerne har forpligtet sig til at håndhæve LAURITZshops forretningsvilkår, ligesom transportfirmaerne har forpligtet sig til at behandle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med LAURITZshops persondataregler samt sikkerhedsregler.

Ud over dine persondata indsamler vi oplysninger om, hvilke produkter du køber, fortryder eller reklamerer.

 

Persondata gemt via ekstern certificeret udbyder
Hvis du køber en vare, skal du betale online med din valgte betalingsmetode American Express, Dankort, VISA, VISA Electron og MasterCard. Ved betaling har du mulighed for at gemme dine kontooplysninger under din kundeprofil. Vælger du at gøre dette, vil informationer om den valgte betalingsmetode blive gemt via en ekstern certificeret udbyder.

Lauritzshop.com benytter betalingsudbyderen Altapay.

Vi anvender udelukkende godkendte overførsels- og lagringsprotokoller såsom kryptering for at forhindre, at oplysningerne bliver tilgængelige for uvedkommende. På denne måde bliver følsomme oplysninger såsom kreditkortoplysninger altid omdannet til krypterede koder, inden de ved en sikker metode sendes til os via internettet.

 

Brug af Databehandler
Som nævnt i afsnit ’1 Cookies’ anvender vi eksterne virksomheder til blandt andet at bistå os i den tekniske drift af hjemmesiden, fx til at forbedre hjemmesiden, udføre målrettet markedsføring samt indhente oplysninger om kunders bedømmelse af vores produkter mv.

De eksterne virksomheder agerer databehandlere og behandler data, som vi er ansvarlige for i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.

Google Analytics og Google AdWords v/Google Inc. Etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

Oracle Corporation. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

Facebook Business. Etableret I USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.

 

2. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.


Indsigtsretten
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som LAURITZshop  har registreret om dig, fx hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer. For at få indsigt beder vi dig kontakte os på mail support@lauritzshop.com

 

Retten til sletning
I det omfang opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Herudover kan du anmode om fuld sletning af alle data om dig, som vi har. Ønsker du dette, kan du anmode om sletning ved at kontakte os på support@lauritzshop.com. Bemærk – dine data vil ikke kunne blive genskabt og dit kundeforhold afsluttes.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes, fx hvis du mener, at oplysninger om dig ikke er korrekte. I disse tilfælde vil dit kundenummer blive lukket, men ikke slettet. Du kan få begrænset behandlingen af dine data ved at kontakte LAURITZshops Customer Support på support@lauritzshop.com.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig. Kontakt os på support@lauritzshop.com.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet. LAURITZshop vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom om vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata. Du tilbagetrækker dit samtykke ved at anmode om dette pr. mail til support@lauritzshop.com.

Retten til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

3. Automatisk sletning af persondata

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser.

4. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Alle persondata opbevares på en sikret database hos LAURITZshop og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for LAURITZshops autoriserede medarbejdere (kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse) samt i et begrænset omfang også for vores transport samarbejdspartnere. Vi har udarbejdet administrative regler for at sikre, at medarbejderes adgang til persondata på LAURITZshops server er begrænset til kun at omfatte det nødvendige for udførelsen af de respektive funktioner.

Serveren med dine persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall og andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virusscanning, installation af sikkerhedssystemer, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, medarbejderuddannelse, sikkerhedskontrol og andre foranstaltninger med henblik på løbende at forbedre datasikkerheden.

LAURITZshop samarbejder med politiet. Derfor udleverer LAURITZshop kundeoplysninger til politiet i det omfang, som er nødvendigt for at assistere politiet i deres efterforskningsmæssige arbejde. Såfremt der måtte foreligge en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed eller en retslig instans, kan LauritzShop være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger.

5. Ændringer i persondatapolitikken

Vores persondatapolitik vil til enhver tid være opdateret med nyeste version, og udgør en del af bestillingsforløbet.

6. Kontaktoplysninger

LAURITZshop er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden Lauritzshop.com. Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til LAURITZshops persondatapolitik, kan du kontakte os på nedenstående kontaktinformationer.

Lauritzshop A/S
Dynamovej 11c
2860 Søborg

support@lauritzshop.com

Versioner

Denne version er senest opdateret 8. juni 2020

Logo
Nulstil adgangskode